Det bästa underlaget för det lägsta priset – är det möjligt?

Strömedel kan vara dyrt och det är viktigt att hålla kostnader under kontroll, framförallt för dem med större stall och många hästar. Kostnaden för strömedel bör beräknas genom att inte enbart se blint på den ursprungliga kostnaden, men även titta på hur mycket strömedel som krävs per vecka, hur mycket avfall som måste omhändertas, och antalet arbetstimmar som är förknippade med mockning och boxrengöring.

Användningskostnad: Om vi tittar lite snabbt på kostnader verkar det som att halm är det billigaste alternativet eftersom den genomsnittliga kostnaden för halm är €0,082 per kilo. Strömedlet är mycket billigare än till exempel träpellets som kostar €0,29 per kilo, sågspån som kostar €0,36 per kilo, och till och med halmpellets som kostar €0,24 per kilo.

Vi vet dock att mer strömedel krävs då ett underlag inte har förmågan att absorbera vätskor på ett effektivt sätt. Genomsnittligen bör det beräknas att omkring 30 kg träpellets används per box och per vecka, medan 35 kilo sågspån och 25 kilo halmpellets är genomsnittliga nummer. För dem som använder halm, är genomsnittet 75 kilo per box under en veckas gång – det är tre gånger mer än vad som behövs då halmpellets är strömedlets din häst står på!

Lönekostnader: Förutom kostnader för själva strömedlet, finns andra kostnader som måste betänkas för att välja det billigaste alternativet. Mockning är en tidsfördrivande sysselsättning, men om du har en stallanställd som tar hand om det åt dig, kan du spara mycket pengar på att försnabba processen. En skicklig stallarbetare behöver omkring 10 minuter på sig att mocka en box med halm. Om timmeslönen för den anställda stallarbetaren är €20, kommer en box att kosta dig omkring €100 per månad.

Den genomsnittliga arbetstiden då sågspån används är cirka 8 minuter, vilket betyder att en box kostar €80 per månad. Arbete med träpellets tar omkring 5 minuter och kostnaden är därav €50 per månad, medan halmpellets är det snabbaste strömedlet att arbeta med då den genomsnittliga arbetstiden per box är 5 minuter. En box med halmpellets kommer alltså kosta €50 per månad. Dessa kostnader påverkar självklart enbart dem som har anställda arbetare, men även tidsfördrivet kan ses som en “kostnad“ för dem som mockar på egen hand.

Förfogandekostnader: avfallet måste tas omhand och om du inte har rättigheten eller ytan att ta hand om det på egen hand, kan avfallet leda till en kostsam historia. Kostnaden beräknas enligt vikt, eller hur mycket av strömedlet som måste ersättas dagligen. Med halm, bör ägare beräkna kostnader uppemot €20 per månad. Sågspån är mycket billigare, men kostnaden kommer fortfarande ligga omkring €9 per månad. Avfall vid användning av träpellets kostar €4,50 per månad medan halmpellets är det billigaste alternativet med en uppskattad kostnad runt €3 per månad eftersom endast 25 kilo strömedel kommer att behövas omhändertas per vecka jämtemot 75 kilo om halm är det strömedel som du föredrar att använda dig av.

Med all ovanstående information i åtanke, kommer den totala kostnaden per månad för halm att vara cirka €144,60, sågspån €139,40, träpellets €94,30, och halmpellets €77.

Förvaringskostnaden är inte en del av uträkningen. På grund av volym- och konsumtionsskillnader, kan kunder spara stora summor pengar då de använder halmpellets jämtemot halm om de behöver betala hyra för förvaringsutrymmet. Hantering och leverans är även den mycket enklare då halmpellets används eftersom höbalar ofta är mycket stora idag. Halmpellets kan levereras oavsett säsong, med samma kvantitet och kvalitet.

Efter att ha tagit en titt på dessa nummer, kan vi konstatera att det billigaste alternativet efter vår ursprungliga snabbtitt, faktiskt visade sig vara det dyraste alternativet i det långa loppet. Att använda halmpellets kan resultera i stora besparingar då konsumtion, arbetskraft, och förvaring tas i åtanke.

Numren och beräkningarna som användes i artikeln är baserade på en studie som presenterades i magasinet Bayerns Pferde (12/2015).

 
 Trent Brown Jersey
Trent Brown Jersey