Ammoniak: Så mycket mer än bara en dålig lukt i stallet

Ångorna från ammoniak kan vara kväljande. Dina ögon kan irriteras och din hals stängas, men är dessa obehagligheter det enda som du behöver oroa dig för med ammoniak, eller kan det finnas större risker gömda inom den horribla doften, och i sådana fall, hur kan ammoniak begränsas eller helt elimineras från ett stall?

Ammoniaks effekter

Ammoniakgas anses vara ett allvarligt problem som skapar andningssvårigheter och som oftast påverkar de övre luftvägarna. Vid höga nivåer kan gaserna dock kringgå de övre luftvägarna och orsaka lungödem och inflammationer. För att verkligen beskriva allvarligheten, har lungödem i extremt svåra fall visat sig vara dödliga. Förutom ovannämnda hälsorisker, finns det även många andra problem med ammoniak, såsom att cilier störs. Cilier är mikroskopiska hår som fungerar som en skyddande vägg och förhindrar damm och skräp från att komma in i luftvägarna. Om nivåerna av ammoniakgas är höga nog, kan cilierna påverkas och hästar kan drabbas av luftvägsinflammationer.

Rekommendationer för en renare luft

Det är av yttersta vikt att hålla stallet rent och ventilerat. Stall bör aldrig någonsin vara helt stängda, inte ens under de kallaste vinterdagarna. Ett välbyggt stall bör ha små hål i strukturen som är öppna under hela året. Om ventilationen inte är tillräcklig, kan stallet komma att lukta av ammoniak, och om stallet luktar av ammoniak så betyder det att nivåerna är allt för höga för att vara hälsosamma för hästar eller ägare.

Fläktar är också viktiga eftersom de förbättrar ventilationen i ett stall. Även om ditt stall är byggt med öppningar, bör ett par effektiva fläktar finnas i stallet för att eliminera ammoniak. Kom ihåg att inte placera fläktarna på golvet utan att i stället montera dem på väggar eller i tak för att undvika att partiklar och damm på nytt sprids till stallets luft. Det är även mycket viktigt att du tar hand om vått strömedel varje dag. De högsta nivåerna av ammoniakgaser finns runtomkring vått strömedel, speciellt om strömedlet ineffektivt absorberar vätska.

Strömedlet gör en stor skillnad

Den kanske största och enklaste förändringen som kan genomföras för att förbättra luftkvaliteten är att byta strömedel. Lucky Hooves halmpellets

absorberar över fyra gånger sin egen vikt i vätska tack vare sin porösa struktur. Om vi jämför dessa nummer med vanlig halmpellets, absorberas endast omkring tre gånger produktens vikt, och halm absorberar i princip ingen vätska över huvud taget. Brist på absorption lämnar vätska på golvet medan ammoniakgaser inte binds effektivt. Lucky Hooves halmpellets binder ammoniakgaser på ett utmärkt sätt vilket resulterar i bättre luftkvalitet och en reducerad risk för respiratoriska hälsoproblem.

Ammoniak är ett stort problem för såväl hästar som stallägare. Doften kan vara kväljande och irriterande, men med hjälp av ventilation och Lucky Hooves halmpellets så kan den begränsas eller helt elimineras, och det tillsammans med hälsoproblem som annars kan sluta i katastrof.

 
 Trent Brown Jersey